Đề cương ôn tập học kì I môn Vật lí Lớp 8 (bản mới nhất)

Đề cương ôn tập học kì I môn Vật lí Lớp 8 (bản mới nhất)

A. Đột ngột rẽ phải C. Đột ngột lao về phía trước

B. Đột ngột rẽ trái D. Đột ngột lùi về phía sau

11. Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?

A. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia

B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

C. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy

D. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật

12. Áp suất phụ thuộc vào:

A. Vật liệu làm bề mặt tiếp xúc B. Diện tích bề mặt tiếp xúc .

C. Ap lực và diện tích mặt bị ép D. Ap lực

13. Càng lên cao áp suất khí quyển:

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 717Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I môn Vật lí Lớp 8 (bản mới nhất)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 8
II. TRẮC NGHIỆM
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1. Có một ô tô chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng ?
A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.	B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.	D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường 
2. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của vận tốc
km.h.	B. m.s	 C. km/h	 D. m/s2	
3. Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:
Đứng yên
Một vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên, một vật đang chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng đều
Chuyển động
Cả A, B, C đều sai
4. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi hòn bi lăn trên mặt sàn	B. Lực xuất hiện khi kéo giãn lò xo
C. Lực xuất hiện khi đẩy một vật trượt trên mặt bàn	D. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
5. Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất.
Người đứng cả hai chân.	C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống
 B. Người đứng co một chân	 D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ.
6. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các thành bình luôn luôn:
Ở cùng một độ cao	C. Cao hơn ở nhánh có tiết diện nhỏ hơn.
Có độ cao khác nhau	D. Cả A, B, C đều sai.
7. Khi kéo nước từ dưới giếng lên, khi gàu nước còn ngập dưới nước ta thấy:
A. Nặng hơn so với khi gàu đã lên khỏi mặt nước 	B. Nhẹ hơn so với khi gàu đã lên khỏi mặt nước 
C. Không khác so với khi gàu đã lên khỏi mặt nước 	D. Cả A, B, C đều sai
8. Có một ô tô chở khách đang chạy trên đường chọn vật làm mốc là hành khách thì:
Ô tô đang chuyển động 	 B. Ô tô đang đứng yên 
 C. Hành khách đang chuyển động	 D. Cả A, B, C đều đúng
9. Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị của áp suất.
N/m3	B. Pa	C. N 	D. N.m
10. Hành khách ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình ngã về phía sau, chứng tỏ xe:
Đột ngột rẽ phải 	C. Đột ngột lao về phía trước
Đột ngột rẽ trái	 D. Đột ngột lùi về phía sau
11. Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?
Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia
Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật
12. Áp suất phụ thuộc vào:
Vật liệu làm bề mặt tiếp xúc	B. Diện tích bề mặt tiếp xúc .
C. Aùp lực và diện tích mặt bị ép 	D. Aùp lực
13. Càng lên cao áp suất khí quyển:
Càng tăng	C. Không thay đổi 
Càng giảm 	D. Có thể tăng và cũng có thể giảm
14. Khi nhúng chìm một vật vào trong chất lỏng, lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào yếu tố nào ?
Hình dạng của vật	B. Khối lượng của vật
 C. Chất làm vật	D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật
15. Để nâng một vật nặng lên cao, người ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào cho ta lợi về công ?
A. Dùng ròng rọc động. 	B. Dùng mặt phẳng nghiêng.
C. Dùng ròng rọc cố định. 	D. Không có cách nào cho ta lợi về công
16. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do áp suất khí quyển gây ra?
 A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.
 B. Dùng một ống nhựa nhỏ để hút nước từ cốc vào miệng.
 C. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.
 D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên.
17. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?
A. 12km	B. 10km	C. 8km	D. 6km
 18. Một người đi xe đạp từ nhà tới nơi làm việc với vận tốc 4m/s hết 15phút. Quãng đường từ nhà người đó đến nơi làm việc là:
 A 60m. 	B. 2,25km. 	C. 3,6km. 	D. 1,5km. 
 19. Điềm vào chỗ trống của những câu sau, cho đúng ý nghĩa vật lý:
Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt.,cùng, phương nằm trên cùng một.và.nhau.
Quán tính chất giữ nguyên..của vật, vật nào có..lớn thì có..lớn.
20. Hình bên là ba lực tác dụng lên một vật cân bằng. Hãy cho biết kết quả nào sau đây là đúng khi nói về độ lớn của lực F1 ? 
F1 = 20 N	
 F1 = 40 N 
F1 = 60N 
F1 = 80 N 
 21. Điền vào chỗ trống của những câu sau:
Khi một vật chuyển động trên bề mặt một vật khác thì xuất hiện.., và có hướng..với chuyển động của vật. Bề mặt vật càngthì lực..càng
Lực.. xuất hiện giữ cho vật không bị trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác. Nhìn chung lực ma sát nghỉ
 22. Bình thường áp suất khí quyển có giá trị vào khoảng :
A. 103360Pa.	B. 76cmHg.	C. 1 N/m.	D. Cả A, B đều đúng.
 23. Một giọt dầu nhớt nhỏ lơ lửng trong cồn thì dầu nhớt đó:
A. Lơ lửng trong nước.	B. Chìm xuống đáy bình chứa nước.
C. Nổi trong nước.	D. Có thể nổi, cũng có thể chiìm trong nướctuỳ cồn nồng độ cao hay thấp.
* Đánh dấu (x) vào câu trả lời là đúng, sai thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
- Lực đẩy Acsimet có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống
2
- Miếng gỗ nổi trên mặt nước là do dgỗ < dnước 
3
- 1 Pa = 1 N/1m2
4
- Độ lớn lực đẩy Acsimet bằng khối lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
5
- Mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương
6
- Vì mọi vật cĩ quán tính nên khơng thể thay đổi vận tốc đột ngột được.
7
- Nếu khơng cĩ lực ma sát thì ta khơng thể cầm nổi vật gì trên tay vì mọi cái đều trơn tuột.
II. TỰ LUẬN:
1. Phát biểu định luật về công .
2. Khi nhúng một vật vào chất lỏng. Nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng .
3. Một vật có khối lượng 6kg rơi từ độ cao 10m xuống mặt đất. tính công của trọng lực ?
4. Một thùng cao 2,4m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0,8m. Cho trọng lượng riêng của nước là d =10.000N/m3 .
5. Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Ở quãng đường sau dài 1,95km người đĩ đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đĩ trên cả hai quãng đường.
6. Quả cầu nặng 0,3 kg được treo vào một sợi dây cố định. Hãy biểu diễn các véc tơ lực tác dụng lên quả cầu. Chọn tỉ xích 1N ứng với 1 cm.
7. Nói áp suất khí quyển bằng 560 mmHg có nghĩa là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2, biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m3. .
8. Một thợ lặn đang lặn ở độ sâu 160m dưới mặt biển.
a) Tính áp suất của nước biển tác dụng lên bộ áo lặn
b) Tính áp lực của nước biển tác dụng lên tấm kính cửa nhìn trên bộ áo lặn. Diện tích tấm kính là 2,5 dm2. cho biết d = 10300 N/m3.

Tài liệu đính kèm:

  • docde cuongh on tap vat ly ki 1.doc