Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí Lớp 8 phần chuyển động cơ

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí Lớp 8 phần chuyển động cơ

Bài tập số 3. An và Bình cùng khởi hành tư một nơi. An đi bộ với vận tốc 4km/h và khởi hành trước Bình 2h. Bình đi xe đạp và đuổi theo An với vận tốc 12km/h. Hỏi:

a) Sau bao lâu kể từ lúc Bình khởi hành thì Bình đuổi kịp An ? Khi đó cả hai cách nơi khởi hành bao xa.

b) Sau bao lâu kể từ lúc Bình khởi hành thì Bình và An cách nhau 4 km.

Bài tập số 4. Tại hai đầu A , B của một đoạn đường dài 5km có 2 người khởi hành cùng một lúc chạy ngược chiều nhau với vận tốc vA=12km/h , vB= 8km/h. Một con chó cùng xuất phát và chạy cùng chiều với A với vận tốc 16km/h. Trên đường khi gặp người B nó lập tức quay lại và khi gặp người A nó lại lập tức quay lại và cứ chạy đI chạy lại như thế cho đến khi cả 3 cùng gặp nhau

a, Tính tổng đoạn đường mà chó đã chạy

b, Hai người gặp nhau ở đâu?

 

doc 6 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 2545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí Lớp 8 phần chuyển động cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ THCS
A/ Tóm tắt kiến thức 
1) Chuyển động cơ học 
 Định nghĩa: CĐ cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với một vật khác được chọn làm mốc.
 	 Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn với mặt đất làm vật mốc.
2) Vận tốc: 
* Vận tốc đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động 
* Công thức: (1) - Là quãng đường đi được trong 1 giây
* Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của thời gian (t) và đơn vị của quãng đường (S); km/h; m/s.
* 1m/s = 3,6 km/h; 1Km/h = 0,28 m/s
* Vận tốc là đại lượng véctơ . Véc tơ vận tốc có
+ Gốc đặt tại vật 
+ Phương trùng với phương chuyển động 
+ Chiều trùng với chiều chuyển động 
+ Chiều dài tỉ lệ với độ lớn: 
3) Chuyển động thẳng đều. 
a. Định nghĩa : Chuyển động thẳng đều là chuyển động trong đó vật đi những quảng đường bằng nhau bất kỳ thì mất khoảng thời gian là như nhau.
Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc là không đổi cả về chiều và độ lớn.
S(m, km)
b.Quảng đường chuyển động trong CĐ thẳng đều
 Biểu thức: S = v.t . 
 Đồ thị: 
t(s, h)
O
	Chú ý: Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và hướng lên
	c. Tọa độ của vật chuyển động thẳng đều
	Xét chuyển động thẳng đều của một vật trên đường thẳng AB. 
x
O
A
B
M0
Mt
t0
t
x
x0
Gắn vào đường thẳng AB một trục tọa độ . Có O tùy ý, phương trùng với AB, chiều tùy ý(Giả thiết chọn là từ A đến B)
	Giả sử tại thời điểm t=t0 vật đang ở vị trí M0 và có tọa độ x0. Từ đây vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Ở thời t bất kỳ vật ở vị trí Mt có tọa độ x. 
Nhiệm vụ của vật lý là tìm một phương trình mô tả sự biến đổi tọa độ x của vật theo thời gian. Phương trình đó gọi là phương trình tọa độ hay phương trình chuyển động của vật.
Ta xây dựng phương trình:
Từ hình vẽ ta có: x = x0 + M0Mt có M0Mt = v.(t-t0) vậy ta được
 x = x0 + v.(t-t0) (2) 
 Chú ý 
1./Với x0: Nếu thì x0>0 
 Nếu thì x0<0 
2./Với vận tốc v: Nếu vật chuyển động cùng chiều dương thì v>0 ngược lại v<0
3./ t0 là thời điểm khi ta bắt đầu khảo sát chuyển động của vật ta có thể tùy chọn giá trị của nó. Thông thường chọn t0=0 khi đó phương trình chuyển động của vật là:
x = x0 + vt (3) 
	Đồ thị tọa độ - thời gian của vật chuyển động thẳng đều
Từ phương trình (3) ta thấy x biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian t do vậy đồ thị tọa độ - thời gian là một đường thẳng.
Xét 2 chuyển động
Chuyển động cùng chiều dương ta có đồ thị là: 
Chuyển động ngược chiều dương ta có đồ thị là: 
4. Chuyển động thẳng không đều
Định nghĩa: Là chuyển động trên một đường thẳng song có vận tốc thay đổi.
Trong chuyển động thẳng biến đổi ta chỉ có thể nói tới vận tốc trung bình của vật.
 Vtb= = = = 
5. Tính tương đối của chuyển động
- Đối với các vật được chọn làm mốc khác nhau vận tốc của một vật là khác nhau.
- Một số trường hợp đặc biệt:
Gọi V13 là vận tốc của vật (1) đối với vật (3), V23 là vận tốc của vật (2) đối với vật (3)
Nếu: Hai vật chuyển động cùng hướng(cùng phương, cùng chiều) thì vận tốc của vật (1) đối với vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối vì chưa biết vận tốc của vật nào đối với vật (3) là lớn hơn). 
Nếu: Hai vật chuyển động ngược hướng(Cùng phương nhưng ngược chiều) thì vận tốc của vật (1) đối với vật (2) là: V12 = V13 +V23 
B. Bài tập 
Các dạng bài tập thường gặp
1./Bài toán xác định vị trí và thời điểm các vật gặp nhau hoặc thời điểm và vị trí các vật cách nhau một khoảng cho trước.
2./Bài toán liên qua đến tính tương đối của chuyển động.
3./ Bài toán đồ thị
4./Bài toán tính vận tốc TB
Dạng 1. Bài toán xác định vị trí và thời điểm các vật gặp nhau hoặc thời điểm và vị trí các vật cách nhau một khoảng cho trước.
I. Phương pháp giải:
x
A
B
S1=V1.t
S2=V2.t
C
Có hai cách giải cơ bản đối với dạng toán này
Cách 1. Dùng công thức đường đi.
Hai vật gặp nhau khi: S1+S2 = AB từ đó suy ra kết quả
 Cách 2. Dùng phương trình tọa độ
x
A
B
x1
x2
O
C
Với cách này thì khi hai vật gặp nhau chúng phải có tọa độ như nhau nghĩa là:
X1=X2 từ đó suy ra kết quả
II. Bài tập áp dụng
	Bài tập số 1: Cùng một lúc tại hai điểm Avà B Cách nhau 25Km, hai xe cùng xuất phát , cùng đi về nhau và cùng chuyển động đều với vận tốc lần lượt là ;. Hỏi hai xe gặp nhau lúc nào ? Ở đâu? Biết thời gian khi bắt đầu xuất phát là t0= 7giờ 30 phút.
	Bài tập số 2: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A 630m với vận tốc 13m/s. Cùng lúc đó , một vật khác chuyển động từ B về A. Sau 35giây hai vật gặp nhau . Tính vận tốc của vật thứ hai và vị trí hai vật gặp nhau .
	Bài tập số 3. An và Bình cùng khởi hành tư một nơi. An đi bộ với vận tốc 4km/h và khởi hành trước Bình 2h. Bình đi xe đạp và đuổi theo An với vận tốc 12km/h. Hỏi:
a) Sau bao lâu kể từ lúc Bình khởi hành thì Bình đuổi kịp An ? Khi đó cả hai cách nơi khởi hành bao xa.
b) Sau bao lâu kể từ lúc Bình khởi hành thì Bình và An cách nhau 4 km.
Bài tập số 4. Tại hai đầu A , B của một đoạn đường dài 5km có 2 người khởi hành cùng một lúc chạy ngược chiều nhau với vận tốc vA=12km/h , vB= 8km/h. Một con chó cùng xuất phát và chạy cùng chiều với A với vận tốc 16km/h. Trên đường khi gặp người B nó lập tức quay lại và khi gặp người A nó lại lập tức quay lại và cứ chạy đI chạy lại như thế cho đến khi cả 3 cùng gặp nhau 
a, Tính tổng đoạn đường mà chó đã chạy 
b, Hai người gặp nhau ở đâu?
Giải
SA = vA.t = 12t
SB = vB.t = 8t
SC = vCt = 16t
Khi 3 vật gặp nhau thì:
SA + SB = AB = 5
ó (vA + vB)t = 5 => t = 0,25h
=> SC = 16.0,25 = 4km
Thay t = 0,25 vào (1) ta có:
SA = vA.t = 12t =3 km
KL: tổng đoạn đường mà chó đã chạy: 4km
Hai người gặp nhau cách A 3 km
CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ THCS
(bài tập)
B1 Hai hành khách cùng ngồi trên một toa xe hỏa ở sân ga. Một người nhìn vào trong sân ga và một người nhìn vào đoàn tàu bên cạnh (đường tàu kế bên). Họ đang tranh cãi nhau: người thì cho rằng tàu của mình đang chạy , người thì cho rằng tàu của mình đang đứng yên tại sân ga . Theo em , ai đúng? ai sai? Tại sao họ lại có nhận xét trái ngược nhau như thế ?
B2Một anh bộ đội bắn một phát súng cách vị trí em đứng một đoạn 1700m, sau đó 5 giây thì em nghe thấy tiếng nổ. Xác định vận tốc của âm thanh trong không khí .
B3Một ô tô chuyển động đều với vận tốc . Hỏi nếu đi một quãng đường dài 100Km, ôtô phải đi trong bao lâu? Nếu ôtô xuất phát lúc 7giờ thì đến nơi vào lúc nào ?
B4Trên cùng một quãng đường AB , xe ôtô tải phải đi mất khoảng thời gian là 3giờ và ôtô du lịch đi mất 2giờ . Xác định tỉ số vận tốc của xe. Từ đó em có thể rút ra kết luận gì về 2 đại lượng thời gian và vận tốc nếu như quãng đường không đổi.
B5Cùng một lúc tại hai điểm Avà B Cách nhau 25Km, hai xe cùng xuất phát , cùng đi về nhau và cùng chuyển động đều với vận tốc lần lượt là ;. Hỏi hai xe gặp nhau lúc nào ? Ở đâu? Biết thời gian khi bắt đầu xuất phát là t0= 7giờ 30 phút
B6Hai xe cùng khởi hành lúc 6giờ từ hai đểm Avà B cách nhau 240km . Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc ; xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc . Xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí gặp nhau.
B7 Cùng một lúc hai xe xuất phát tại hai điểm Avà B chách nhau 2km. Xe ở A có vận tốc 30Km/h , xe ở B có vận tốc 20km/h . hai xe chạy cùng chiều theo hướng từ A đén B . Sau bao lâu hai xe gặp nhau? Điểm gặp nhau cách A bao nhiêu?
B8 Một xe máy xuất phát từ A để đi đến B với vận tốc . Nửa tiếng đông hồ sau , một ôtô cũng xuất phát từ A, đuổi theo xe máy trên với vận tốc 
Sau bao lâu xe ôtô đuổi kịp xe máy ? Điểm gặp cách A bao nhiêu ?
B9 Hai xe ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm Avà B , cùng chuyển động về phía C . Biết AC= 108Km; BC= 60Km xe khởi hành từ A đi với vận tốc 45Km/h muốn hai xe đến C cùng một lúc , xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng nhiêu?
B10 Ba người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với 2 người đi trước là 1 giờ. Tính vận tốc của người thứ ba. 
Chúc các bạn học tốt!
Dạng3: Toán chuyển động trên dòng sông hoặc tác dụng của gió
B11.NC.14: Một chiếc xuồng máy chạy xuôi dòng trên sông từ bến A đến bến B. Biết
 AB= 18Km . Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 20Km/h. Hỏi sau bao lâu xuồng đến bến B. Nếu:
+ Nước sông không chảy
+ Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 4Km/h 
B12.NC.14: một ca nô chạy xuôi dòng trên đoạn sông dài 84Km . Vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 18Km/h Vận tốc của dòng nước chảy là 3 Km/h.
a) Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó 
b) Nếu ca nô đi ngược dòng thì sau bao lâu ca nô đi hết đoạn sông nói trên? 
 Dạng3: Toán chuyển động không đều .
B13.NC. 21: Một viên bi được thả lăn xuống một cái dốc dài 1,2m hết 0,5 giây . Khi hết dốc bi lăn tiếp được một quãng dường ngang dài 3m trong 1,4 giây . Tính vận tốc trung bình của bi lăn trên quãng đường dốc , trên quãng đường ngang và trên cả hai quãng đường . Nêu nhận xét các kết quả.
B14.NC. 21: Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 180m . Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc , nửa đoạn đường sau đi với vận tốc 
a) Sau bao lâu vật đến B ?
b) Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường .
B15.NC. 22: Một người đi xe đạp trên cả đoạn đường AB . Trên 1/3 doạn đường đầu đi với vận tốc 14Km/h, 1/3 doạn đường tiếp theo đi với vận tốc 16Km/h, 1/3 đoạn đường còn lại đi với vận tốc 18Km/h .Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.
B16.CĐ.18: Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B của một con sông cách nhau 90Km , rồi lại trở về A . Cho biết vận tốc của ca nô là 25Km /h và vận tốc của dòng nước là 5Km/h. Tính vận tốc của ca nô lúc xuôi dòng , lúc ngược dòng và vận tốc trung bình của ca nô trên toàn bộ cuộc hành trình cả đi và về.
B17.CĐ.18: Trên nửa quãng đường một ôtô chuyển động đều với vận tốc 60Km/h , trên nửa quãng đường còn lại xe chạy với vận tốc40Km/h . Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường nói trên.
II/Bài tập về nhà:
 B18.CĐ.13: Lúc 7giờ , hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm Avà B cách nhau 24Km chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B . Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42Km/h, xe thứ hai đi từ B với vận tốc 36Km/h. 
a) Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ lúc xuất phát.
b) Hai xe có gặp nhau không ? Nếu có , chúng gặp nhau lúc mấy giờ ? Ở đâu?
B19.NC.12: Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm Avà B cách nhau 75Km. Người thứ nhất đi xe máy Từ A đến B với vận tộc 25Km/h , người thứ hai đi từ B đến A với 
vận tốc 12,5Km/h. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau và xác định chỗ gặp nhau. Coi chuyển động của hai người là đều.
B20.CĐ.15: Hai điểm A và B cách nhau 120Km. Lúc 7giờ xe máy xuất pháttừ A và đi đến B với vận tốc . Nửa tiếng đồng hồ sau ôtô xuất phát từ B đi về A với vận tốc . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy, giờ ở đâu?
B21.500.21: Hai xe ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A;B cùng chuyển động đều về địa điểm C . Biết AC = 120Km ; BC =90Km , xe khởi hành từ A đi với vận tốc 50Km/h . Muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
B22.NC.14: Một chiếc xuồng máy chuyển động trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B thì mất 2giờ , còn nếu chạy ngược dòng từ B đến A thì phải mất 4 giờ . Tính vận tốc của xuồng máy khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước . Biết khoảng cách giữa A và B là 60Km.
B23.NC.14: Hai bến sông A và B cách nhau 42Km , dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc 2,5Km/h . Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1,5giờ . Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu?
B24.NC.22: Một ôtô chuyển động trên đoạn đương AB dài 135Km với vận tốc trung bình . Biết nửa đoạn đường đầu vận tốc của ôtô là .Tính vận tốc của ôtô trong nửa đoạn đường sau. Cho rằng ôtô chuyển động đều trong các giai đoạn .
 B25.NC.22: Từ địa điểm A đến địa điểm B một ôtô chuyển động đều theo hai giai đoạn :
+ Giai đoạn 1: Từ A đến B với vận tốc 
+ Giai đoạn 2: Từ B về A với vận tốc 
Xác định vận tốc trung bình của chuyển động cả đi và về.
B26.I16.CL.20: Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60Km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B . Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40Km/h .
a/ Tính khoảng cách giữa hai xe sau một giờ kể từ lúc xuất phát.
b/ Sau khi xuất phát được 1giờ 30 phút , xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt đến vận tốc 
. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau .
B.27.4.200/6: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m.
 Nếu hai tàu đi cùng chiều, tàu A vượt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B là 70 giây. 
 Nếu hai tàu đi ngược chiều, thì từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đuôi tàu B là 14 giây. Tính vận tốc của mỗi tàu?
B28.I15.CL.20:Một người đi xe đạp trên đoạn đường MN. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốctrong nửa thời gian còn lại đi với vận tốccuối 
cùng người ấy đi với vận tốc. Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường MN. 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuyen de boi duong Vat Ly 8.doc