Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức - Trần Hữu Trung

Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức - Trần Hữu Trung

?2 Cho phân thức . Hãy nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x+2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

?3 Cho phân thức . Hãy chia cả tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

Cô giáo yêu cầu mỗi bạn học sinh lấy 1 ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, Huy đã cho:

Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu chỗ nào sai em hãy sửa lại cho đúng.

 

ppt 10 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức - Trần Hữu Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo 
đến dự giờ toán 
với lớp 8B 
Giáo viên: Trần Hữu Trung 
Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức 
11/30/2021 
Kiểm tra bài cũ: 
1. Thế nào là 2 phân thức bằng nhau? 
2. Tìm đa thức A biết: 
Giải 
Nếu 
Nên: 
11/30/2021 
?2 Cho phân thức . Hãy nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x+2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 
11/30/2021 
?3 Cho phân thức . Hãy chia cả tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 
11/30/2021 
 Tìm đa thức A biết: 
Giải 
Vậy: 
Ta có 
hay 
x(x+4) 
11/30/2021 
?4 Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích 
 vì sao có thể viết: 
(Chia cả tử và mẫu cho x-1) 
(Nhân cả tử và mẫu với -1) 
11/30/2021 
?5 Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền 1 đa thức thích hợp 
vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau: 
x - 4 
x - 5 
11/30/2021 
Bài 4 trang 38 (SGK) 
Cô giáo yêu cầu mỗi bạn học sinh lấy 1 ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, Huy đã cho: 
Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu chỗ nào sai em hãy sửa lại cho đúng. 
11/30/2021 
Giang đúng vì 
(Đổi dấu cả tử và mẫu) 
Hùng 
là sai vì 
Huy 
là sai vì 
Sửa lại là 
Sửa lại là 
Lan đúng vì 
(Nhân cả tử và 
mẫu với x) 
Phải chia cả tử và mẫu cho cùng 1 nhân tử chung 
Chú ý: 
11/30/2021 
Hướng dẫn học ở nhà: 
* Học thuộc tính chất cơ bản của phân thức 
	* Quy tắc đổi dấu 
2. Làm các bài tập 5,6 trang 38 (SGK) 
11/30/2021 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_23_tinh_chat_co_ban_cua_phan_thu.ppt