Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Tính chất cơ bản của phân thức - Trường THCS Xuân Lâm

Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Tính chất cơ bản của phân thức - Trường THCS Xuân Lâm

I. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC:

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác không thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho :

( M là một đa thức khác đa thức không )

 Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho :

( N là một nhân tử chung )

 

ppt 14 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Tính chất cơ bản của phân thức - Trường THCS Xuân Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KÍNH CHÀO 
 QUÝ THẦY GIÁO ,CƠ GIÁO 
 V Ề DỰ GIỜ 
 GIÁO ÁN TOAN 8 
TRƯỜNG THCS XUÂN LÂM 
THCS PHƯỚC HƯNG NGUYỄN HỮU THẢO 
 email: pvhuuthao@gmail.com 
KIỂM TRA 
1/a) Khi nào thì hai phân t h ức là bằng nhau ? 
b) So s ánh 2 phân thức : 
2/ Ch ọn đa thức thích hợp : x 2 -4x ; x 2 +4 ; x 2 +4x 
 để điền vào chỗ .... 
 và 
x 2 -16 
= 
3/ Viết t/c cơ bản của phân số ( t/ quát ) ? Lấy VD ? 
... 
? Phân thức có t/chất tương tự p/số không ? 
Cĩ cách khác để giải thích 
. ? 
. ? 
Th eo t/c cơ bản của phân số thì : 
= 
 ; 
 = 
* Vậy với phân thức 
 = 
 ; 
. 5 
. 5 
: 6 
; 6 
... 
x 2 -16 
= 
Khi nhân cả tử và mẫu của p/t với x+2 ta cĩ : 
3x 2 y : 3xy 
6xy 3 
3x 2 y 
= 
2y 2 
x 
a) Nhận xét : 
 = 
b) Với p/thức Khi chia cả tử và mẫu cho 3xy ta cĩ 
6xy 3 
3x 2 y 
6xy 3 : 3xy 
= 
 ? . 3xy là gì của 3x 2 y và 6xy 3 
Ti ế t 12 : 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
I. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC : 
  Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác không thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho : 
  Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho : 
( N là một nhân tử chung ) 
( M là một đa thức khác đa thức không ) 
Hãy giải thích : 
Áp dụng : 
a) 
b) 
Giải : 
Vậy : 
 chia cả tử và mẫu cho ( x – 1 ) ta được 
 a) 
 Nen : 
b) Nhân cả tử và mẫu của phân thức 
 với ( - 1 ) 
Ta được : 
☺. Đẳng thức này còn được gọi là “ Quy tắc đổi dấu của phân thức ” 
Hãy thử phát biểu quy tắc đổi dấu của phân thức . 
Ti ế t 12 : 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
I. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC : 
  Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác không thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho : 
  Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho : 
( N là một nhân tử chung ) 
( M là một đa thức khác đa thức không ) 
II. QUY TẮC ĐỔI DẤU : 
 Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho 
a) Đổi dấu các phân thức : 
 ; 
 ; 
 b) Dùng quy tắc đổi dấu , hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau : 
 ; 
* Áp dụng : ( Y/c l àm theo nhĩn ) 
 Bài tập : 
 2/ Điền đa thức thích hợp vào các chỗ trống sau : 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
Giải : 
HD v ề nhà : 
 ; 
 ; 
 Sau đó chia cả tử và mẫu của mỗi phân thức cho nhân tử chung của nó . 
 Nhận xét kết quả với phân thức đã cho . 
 1/ Làm bài tập 4 và 6 SGK trang 38 
 2/ Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu của các phân thức : 
* CHÚC CÁC EM 
LÀM BÀI THẬT TỐT * 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_12_tinh_chat_co_ban_cua_phan_thu.ppt