Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 3: Rút gọn phân số

Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 3: Rút gọn phân số

1. Rút gọn phân số

* Nhận xét

Muốn rút gọn một phân thức ta làm như sau:

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần)

Tìm nhân tử chung

Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

2. Áp dụng

 

ppt 6 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 3: Rút gọn phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 . Nêu tính chất thứ hai của phân thức 
 Áp dụng : Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp 
1 .Nêu tính chất thứ nhất của phân thức 
 Áp dụng : Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp 
5x 
Bài 3 . Rút gọn phân số 
1. Rút gọn phân số 
?1 
Cho phân thức 
b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
Tìm nhân tử chungcủa tử và mẫu 
Giải 
a) Nhân tử chung: 
b) 
?2 
Cho phân thức 
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng 
b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
Giải 
a) 
5x+10 = 5(x+2) 
=25x(x+2) 
Nhân tử chung: 5(x+2) 
b) 
Bài 3 . Rút gọn phân số 
1. Rút gọn phân số 
* Nhận xét 
Muốn rút gọn một phân thức ta làm như sau: 
Tìm nhân tử chung 
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) 
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
2. Áp dụng 
?3 
Rút gọn phân thức 
Giải 
?4 
* Chú ý: 
VD : (x-y) = -(y-x) 
A = - ((-A)) 
Rút gọn phân thức 
Giải 
Bài tập 
Bài 8 . (sgk) Trong tờ nháp của một bạn có ghi một  số phép rút gọn phân thức như sau: 
a 
b 
d 
c 
Theo em câu nào đúng câu nào sai ? 
Bài 7 (sgk). Rút gọn phân thức 
a) 
c) 
Bài 9 . Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức 
a) 
= 2x 
- Nắm được các bước rút gọn phân thức (nhận xét) 
Về nhà 
- Xem lại và nắm được cách giải các bài tập trên 
- Làm bài tạp sgk: bài 27 
Câu 
 b, 
 c, 
 d, 
 bài 29 
Câu 
 b 
 a, 
 a, 
- Chuẩn bị : Các bài tập 11, 12, 13 sgk/40 
+ Đọc kỹ yêu cầu đề bài 
+ Định hướng cách giải các bài tập đó 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_bai_3_rut_gon_phan_so.ppt