Thiết kế giáo án môn Sinh học 8 - Bài 3: Tế bào

Thiết kế giáo án môn Sinh học 8 - Bài 3: Tế bào

I. Mục tiêu bài học:

-Kiến thức:.Hs nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào bao gồm: màng sinh chất, chất tế bào ( lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể.), nhân( nhiễm sắc thể, nhân con)

 .Hs phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào

 .Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

-Kỹ năng: .Rèn kỹ năng quan sát tranh hình, mô hình tìm kiến thức

 .Kỹ năng suy luận lôgic, kỹ năng hoạt động nhóm

-Thái độ:Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn

II. Chuẩn bị của gv và hs:

-Gv:Mô hình hay tranh vẽ cấu tạo tế bào đv

-Hs: Đọc trước bài

III. Tiến trình tiết dạy:

1. On định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

-Cơ thể người gồm mấy hệ cơ quan, chỉ rõ thành phần và chức năng của các hệ cơ quan?

-Bằng một ví dụ hãy phân tích vai trò của hệ tk trong sự điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể?

 

doc 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Ngày đăng 07/04/2018 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án môn Sinh học 8 - Bài 3: Tế bào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/8/04 Trường THCS Hải Cảng 
Tuần: 2 - Tiết: 3 	 Gv: Nguyễn Thị Thuận
Bài 3:	TẾ BÀO
I. Mục tiêu bài học:
-Kiến thức:.Hs nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào bao gồm: màng sinh chất, chất tế bào ( lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể...), nhân( nhiễm sắc thể, nhân con)
 .Hs phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào
 .Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
-Kỹ năng: .Rèn kỹ năng quan sát tranh hình, mô hình tìm kiến thức 
 .Kỹ năng suy luận lôgic, kỹ năng hoạt động nhóm
-Thái độ:Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn
II. Chuẩn bị của gv và hs:
-Gv:Mô hình hay tranh vẽ cấu tạo tế bào đv 
-Hs: Đọc trước bài 
III. Tiến trình tiết dạy:
Oån định lớp: 
Kiểm tra bài cũ: 
-Cơ thể người gồm mấy hệ cơ quan, chỉ rõ thành phần và chức năng của các hệ cơ quan?
-Bằng một ví dụ hãy phân tích vai trò của hệ tk trong sự điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể?
Bài mới:
*Mở bài: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất là tế bào
* Phát triển bài:
-Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào 
Mục tiêu: Hs nắm được thành phần chính tế bào: màng, chất nguyên sinh, nhân
Tl
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Kiến thức
6
-Một tế bào điển hình gồm những cấu tạo nào?
-Gv kiểm tra bằng cách: Treo sơ đồ câm về cấu tạo tế bào và các mảnh bìa tương ứng, gọi hs hoàn chỉnh sơ đồ.
-Gv nhận xét và thông báo đáp án đúng
-Hs quan sát mô hình và h 3.1 sgk, nhớ lại kiến thức
-Đại diện nhóm gắn tên các thành phần cấu tạo tế bào, hs khác bổ sung
1.Cấu tạo tế bào:
Tế bào gồm 3 phần:
-Màng
-Tế bào chất gồm các bào quan
-Nhân: nhiễm sắc thể, nhân con
-Hoạt động 2: Chức năng của các bộ phận trong tế bào
Mục tiêu:.Các chức năng quan trọng của các bộ phận trong tế bào
 .Thấy đượcấu tạo phù hợp chức năng, sự thống nhất giữa các thành phần của tế bào
 .Cm tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
Tl
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Kiến thức
10
-Gv nêu câu hỏi:
.Màng sinh chất có vai trò gì?
.Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?
.Năng lượng cần cho hoạt động lấy từ đâu
.Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào
-Gv tổng kết ý kiến của hs, nhận xét:
.Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân?
.Tại sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?
-Nếu hs không trả lời được câu hỏi thì gv giảng giải vì cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản như trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền đều được tiến hành ở tb
-Hs nghiên cứu bảng 3.1 tr 11 sgk
-Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến
-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
-Hs trao đổi nhóm, dựa vào bảng 3 trả lời
-Hs có thể trả lời ở t cũng có quá trình trao đổi chất, phân chia...
2.Chức năng các bộ phận trong tế bào:
Hs học thộc nội dung bảng 3.1
-Hoạt động 3: Thành phần hoá học của tế bào
Mục tiêu:Nắm được 2 thành phần chính của tế bào là chất hữu cơ và chất vô cơ
Tl
Hoạt động của gv
Hoạt đông của hs
Kiến thức
9
-Cho biết thành phần hoá học của tế bào?
-Gv nhận xét phần trả lời của nhóm, thông báo đáp án đúng
-Gv hỏi:
.Các chất hoá học cấu tạo nên tế bào có mặt ở đâu?
.Tại sao trong khẩu phần ăn của mỗi người cần có đủ prôtêin, lipit, gluxit, vitamin, muối khoáng?
-Hs tự nghiên cứu tr12 sgk, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời
-Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung
-Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi. yêu cầu nêu được:
.Các chất hoá học có trong tự nhiên .
.Ăn đủ các chất để xây dựng tế bào	.
4.Thành phần hoá học của tế bào:
–Chất hữu cơ:
.Prôtêin: C, H, N, O, S
.Gluxit:C, H, O
.Lipit: C, H, O
.Axit nuclêic: ADN, ARN
-Chất vô cơ: muối khoáng chứa Ca, K, Na, Cu
-Hoạt động 4: Hoạt động sống của tế bào
Mục tiêu: Hs nêu được các đđiểm sống của tế bào đó là trao đổi chất, lớn lên...
Tl
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Kiến thức
10
-Gv hỏi:
.Cơ thể lấy thức ăn từ đâu?
.Thức ăn được chuyển hoá và biến đổi như thế nào trong cơ thể?
.Cơ thể lớn lên được do đâu?
.Giữa tế bào và cơ thể có mối quan hệ như thế nào?
-Lấy ví dụ để thấy mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường
-Hs nghiên cứu sơ đồ 3.2 tr 12 sgk
-Trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi. Yêu cầu nêu được: hoạt động sống của cơ thể đều có ở tế bào
-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
4.Hoạt động sống của tế bào; 
Hoạt động sống của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng
* Kết luận chung: Học sinh đọc kết luận ở sgk
- Hoạt động 5: Củng cố
Yêu cầu hs làm bài tập 1 tr 13 sgk
Hướng dẫn học ở nhà:
-Học bài, trả lời câu hỏi 2 sgk
-Đọc mục em có biết

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 3.doc